Djelatnost društva

CroLASA pruža stručnu i znanstvenu pomoći u unapređenju znanosti o radu s laboratorijskim životinjama, koje ostvaruje putem:

 • organizacije kongresa, simpozija, savjetovanja, predavanja i drugih oblika okupljanja članstva
 • organizacijom osobnih susreta članova s drugim znanstvenim i stručnim djelatnicima
 • organiziranjem tečajeva sa ciljem specifične edukacije stručnjaka biomedicinskih znanosti o radu s pokusnim životinjama
 • suradnjom s nastavnim organizacijama koje djeluju u oblasti znanosti o laboratorijskim životinjama
 • povezivanjem stručnjaka u zemlji i svijetu sa ciljem poticanja istraživanja u svrhu zamjene pokusnih životinja s drugim relevantnim tehnikama

Suradnja

 • regulatornim agencijama (Ministarstvo poljoprivrede – MP, Uprava za veterinarstvo i sigurnost hrane, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta – MZOS, Ministarstvo zdravlja -MZ, Agencija za lijekove i medicinske proizvode – HALMED)
 • institutima (Institut Ruđer Bošković – IRB, Hrvatski institut za istraživanje mozga- HIIM; Institut za medicinska istraživanja – IMI, Veterinarski institut – HVI, Institut za oceanografiju)
 • zavodima (Imunološki zavod, Hrvatski zavod za javno zdravstvo)
 • Sveučilištima (Osijek, Rijeka, Splitu, Zagreb)
 • istraživačkim centrima
 • farmaceutskim i biotehnološkim tvrtkama

Hrvatsko društvo za znanost o laboratorijskim životinjama je član Hrvatskog prirodoslovnog društva (HPD) i FELASA (The Federation of European Laboratory Animal Science Associations)