Stručni skup pod nazivom “Edukacija stručnog i tehničkog osoblja koje radi s pokusnim životinjama”

Ankete

Objavili smo dvije ankete: “Anketa za tehničko i stručno osoblje koje radi sa pokusnim životinjama” i “CroLASA umrežavanje – anketa o potrebi i interesu za umrežavanjem znanja i vještina vezanih na rad s pokusnim životinjama u Republici Hrvatskoj”.

Klikom na poveznice možete pristupiti anketama koje će, nadamo se, doprinijeti kvaliteti u našem i Vašem radu.

Anketa za tehničko i stručno osoblje koje radi sa pokusnim životinjama

18. listopada u dvorani Matice Hrvatske održan je skup pod nazivom “Edukacija stručnog i tehničkog osoblja koje radi s pokusnim životinjama”. Nakon niza predavanja, na skupu je održan i okrugli stol na kojem se analiziralo stanje u Hrvatskoj te je predloženo organiziranje sekcije stručnog osoblja u okviru CroLASA-e, koje bi time dobilo svoj glas u prostoru hrvatskog rada s pokusnim životinjama.

Kako bismo dobili stvarni uvid u postojanje interesa za osnivanjem ovakve sekcije, kreirali smo kratku anketu, čije ispunjavanje ne traje više od jedne minute. Molim Vas da klinete na poveznicu i odgovorite na anketu.

Link na anketu: https://www.surveymonkey.com/ r/YL3RS7M

“CroLASA umrežavanje – anketa o potrebi i interesu za umrežavanjem znanja i vještina vezanih na rad s pokusnim životinjama u Republici Hrvatskoj”

U cilju širenja znanja i iskustva u radu s laboratorijskim životinjama u Republici Hrvatskoj na stručnom skupu u “Edukacija stručnog i tehničkog osoblja koje radi s laboratorijskim životinjama” u organizaciji CroLASA, iskazan je interes i potreba za umrežavanjem laboratorija i nastambi za laboratorijske životinje u Republici Hrvatskoj. Kako bi se što bolje procijenilo trenutno stanje i interes laboratorija i nastambi za životinje, molimo Vas da ispunite kratki uputnik.

Upitniku možete pristupiti na sljedećoj poveznici:
(https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScvxaa2I80m2UmLsRrOiaBhvyJRb3cDYTgV5jicMEUVQbfF4Q/viewform?usp=sf_link).

Poziv

 

Čast nam je pozvati Vas da 18. listopada 2019. godine sudjelujete na stručnom skupu pod nazivom „Edukacija stručnog i tehničkog osoblja koje radi s pokusnim životinjama“ u organizaciji Hrvatskog društva za znanost o laboratorijskim životinjama (CroLASA).

Naša krovna organizacija, FELASA (Federation of European Laboratory Animal Sciences), posebnu pažnju posvećuje edukaciji stručnog osoblja te je prošle godine osnovala radnu skupinu vezanu na edukaciju i rad stručnog osoblja. Ovogodišnja konferencija s preko 2000 sudionika cijeli dan posvetila je temama vezanim za stručno osoblje.

Ponukani ovim trendovima u Europi i činjenicom da je stručno osoblje ono koje je u najbližem svakodnevnom kontaktu sa životinjama, kako u uzgoju, tako i pokusu, te da o njemu u velikoj mjeri ovisi ishod studija/istraživanja, odlučili smo organizirati skup posvećen potrebi njihove edukacije. Osim za stručno i tehničko osoblje, skup je namijenjen i za voditelje projekata, voditelje nastambi, kao i sve znanstvenike koji u okviru svojih istraživačkih projekata rade s pokusnim životinjama.

Smatramo da je od ključne važnosti posvetiti dužno vrijeme i resurse edukaciji baš ove skupine ljudi, kako bi osigurali kvalitetniji rad sa životinjama, reproducibilnije i pouzdanije rezultate istraživanja, kliničkih i toksikoloških testova i studija te na kraju i smislenije utrošena sredstva.

Neke od tema koje će biti obrađene na skupu su: planiranje, uzgoj i selekcija životinja za testiranja, unapređenje standarda u držanju laboratorijskih životinja, poticanje prirodnog ponašanja obogaćivanjem okoliša, novi pristupi u rukovanju i obuzdavanju laboratorijskih životinja, prepoznavanje tjeskobe, stresa i boli, humane metode eutanazije, itd.

Na skupu će biti riječi i o mogućnostima edukacije stručnog i tehničkog osoblja koje radi s pokusnim životinjama u Europi, a nakon niza predavanja predviđen je okrugli stol na kojem će se analizirati stanje u Hrvatskoj te predložiti organizacija sekcije stručnog osoblja u okviru CroLASA-e, koje bi time dobilo svoj glas u prostoru hrvatskog rada s pokusnim životinjama.

Veselimo se vašem dolasku
CroLASA organizacijski odbor

Opće informacije

Organizator

Hrvatsko društvo za znanost o laboratorijskim životinjama (CroLASA)

Mjesto održavanja skupa

Matica Hrvatska, Matice hrvatske 2/ Strossmayerov trg 4, Zagreb

Vrijeme održavanja skupa

18. listopada 2019., 09:00-17:00 h

Treća obavijest s programom

Preuzmite pdf datoteku.

Kotizacija

  • Tehničko i stručno osoblje: 100 Kn
  • Članovi CroLASA: 100 kn
  • Ostali sudionici: 200 Kn

Organizacijski odbor

Balog M., Erhardt J., Lang Balija M., Lazarus M., Švob Štrac D.

Službeni jezik

Hrvatski jezik

Potvrda o sudjelovanju

Potvrda o sudjelovanju na Skupu izdat će se sudionicima na zahtjev.

Kontakt

Putem web stranice: http://www.crolasa.com ili e-maila: CroLASA14@gmail.com

Registracija

Prijava i registracija putem kontaktnog obrasca web stranice ili na e-mail društva do 10. listopada 2019. godine.

Pristup materijalima

Svim sudionicima stručnog skupa „EDUKACIJA STRUČNOG I TEHNIČKOG OSOBLJA KOJE RADI S POKUSNIM ŽIVOTINJAMA” održanom 18. listopada 2019. zahvaljujemo na sudjelovanju. Zaporku za pristup materijalima, sudionici su dobili elektroničkom poštom.

Ovdje se možete prijaviti kako biste bili u mogućnosti preuzeti materijale.