EURL ECVAM dataset on alternative methods to animal experimentation

U petak, 31. ožujka 2023. godine, na Institutu Ruđer Bošković (IRB), Bijenička cesta 54, Zagreb predavačica Daša Ševeljević-Jaran je održala predavanje „EURL ECVAM dataset on alternative methods to animal experimentation“ (45 min) koje se moglo pratiti uživo ili  putem Zoom platforme. Predavanje je bilo na temu alternativnih pristupa s osvrtom na kolekcije validiranih modela za potrebe regulatornih (toksikoloških) ispitivanja i nevalidiranih alternativnih pristupa koji se sve češće primjenjuju u bazičnim i primjenjenim istraživanjima, uključujući organoidne, ‘organ na čipu’ i mikrofiziološke sustave. Predavanje će se bodovati 1 CPD bodom (kontinuirano stručno usavršavanje) te ćemo prema zahtjevu na mail Društva (info@crolasa.com ili CroLASA14@gmail.com) izdavati potvrde o sudjelovanju.

Ovdje preuzmite prezentaciju predavanja