Godišnja skupština CroLASA

Poštovani članovi Društva,

Godišnja skupština Hrvatskog društva za znanost o laboratorijskim životinjama (CroLASA) će se održati u petak, 31. ožujka 2023. godine, uživo na Institutu Ruđer Bošković (IRB), Bijenička cesta 54, Zagreb u Dvorani I. krila s početkom u 14 h. Prisustvovanje skupštini će biti moguće i putem ZOOM platforme te će svim članovima putem e-maila biti dostavljena poveznica za odgovarajući sastanak.

Preuzmite pozivnicu u pdf formatu.

Dnevni red:

14:00-15:30 h

  1. Predavanje „EURL ECVAM dataset on alternative methods to animal experimentation“ (Daša Ševeljević-Jaran; 45 min)
  2. Izvještaj predsjednice za 2022. godinu i plan rada za 2023. godinu
  3. Izvještaj tajnice za 2022. godinu
  4. Izvještaj blagajnice za 2022. godinu
  5. Prihvaćanje izvještaja za 2022. godinu
  6. Razno

Prije skupštine, predsjednica Društva, Daša Ševeljević-Jaran, će održati predavanje pod naslovom ‘EURL ECVAM dataset on alternative methods to animal experimentation’ s početkom u 14 sati i predviđenim trajanjem od 45 min. Predavanje će biti na temu alternativnih pristupa s osvrtom na kolekcije validiranih modela za potrebe regulatornih (toksikoloških) ispitivanja i nevalidiranih alternativnih pristupa koji se sve češće primjenjuju u bazičnim i primjenjenim istraživanjima, uključujući organoidne, ‘organ na čipu’ i mikrofiziološke sustave.

Predavanje će biti javnog tipa te će mu svi zainteresirani, osim uživo u Dvorani I. krila IRB-a, moći pristupiti i putem ZOOM platforme. Članovima će poveznica biti dostavljena e-mailom, a ostali se mole da svoj interes iskažu na način da se jave organizatorima putem e-mail adresa  info@crolasa.com ili CroLASA14@gmail.com kako bi im poveznice bile pravovremeno dostavljene.

Nakon predavanja Vas pozivamo na druženje uz zakusku.

S poštovanjem,
Daša Ševeljević-Jaran
Predsjednica CroLASA