Izvještaj Komisije

Izvještaj Komisije u skladu s člankom 58. Direktive 2010/63/EU o zaštiti životinja koje se koriste u znanstvene svrhe – izvještaj