Prednosti članstva

Prednost članstva

Učlanjenjem u Društvo dobivate mogućnost:

  • stalne razmjene mišljenja i iskustava u području rada s laboratorijskim životinjama
  • usmjeravanja i unapređenja rada s laboratorijskim životinjama u skladu sa suvremenim dostignućima i smjernicama
  • stvaranja i izgradnje etičkog odnosa prema laboratorijskim životinjama
  • kontinuiranog obrazovanja iz područja znanosti o laboratorijskim životinjama
  • sudjelovanja u radnim skupinama za izradu preporuka za unapređenje dobrobiti pokusnih životinja