Radionica „Pretkliničko biološko oslikavanje“

Izvještaj s radionice

I ove je godine naše Društvo, u suradnji s Institutom Ruđer Bošković i Medicinskim fakultetom u Zagrebu, organiziralo je drugu po redu dvodnevnu edukativnu radionicu pod naslovom „Pretkliničko biološko oslikavanje“. Radionica je održana 22. i 23. listopada 2016., a zbog koncepta radionice i pristupnosti uređajima bila organizirana tako da se prvoga dana održavala na Hrvatskom institutu za istraživanje mozga, a drugog dana na Institutu Ruđer Bošković.

Ovogodišnja radionica o biološkom oslikavanju bila je nastavni slijed naše prethodne radionice „Primjena 3R pristupa u radu s laboratorijskim životinjama“ kojima se hrvatskim znanstvenicima žele približiti suvremene metode u biomedicinskim istraživanjima. Samo biološko oslikavanje po svojoj strukturi i metodologiji primjenjuju sva 3R načela u radu sa laboratorijskim životinjama – zamjenu, poboljšanje i smanjenje.

Pretkliničko biološko oslikavanje ili in vivo pretklinička snimanja malih životinja uključuju primjenu magnetske rezonancije (MRI, engl. magnetic resonance imaging), rendgenskih zraka (klasično rendgensko snimanje i µCT, mikro-kompjuterska tomografija), radioizotopa (PET, engl. positron emission tomography, i SPECT, engl. single-photon emission computer tomography), te optičkih snimanja, koja uključuju primjenu bioluminiscencije (BLI, engl. bioluminescence imaging), fluorescencije (FLI, engl. fluorescence imaging), te luminiscencije (CLI, engl. Cherenkov luminescence imaging).

S obzirom da  trenutno u Hrvatskoj postoji pet uređaja za in vivo snimanja (tri su na Medicinskom fakultetu,  Sveučilištu u Zagrebu – optičko, MRI i µCT, jedan je na Institutu Ruđer Bošković  – µPET i jedan je na Sveučilištu u Rijeci Medicinskom fakultetu – optičko snimanje) procijenjeno je da bi bilo šteta takvu pristupačnost tehnici i znanju ne iskoristiti kao edukacijsku nadogradnju svih onih koji u svom radu koriste životinja u znanstvene i edukacijske svrhe.  Zbog toga je i sama radionica dobila preporuku Ministarstva Poljoprivrede (Ureda za dobrobit životinja), kao dio nadogradnje zakonom propi sanog tečaja za osposobljavanje osoba koje rade s pokusnim životinjama.

Prvoga dana radionice na Hrvatskom institutu za istraživanje mozga, polaznici su se najprije u nizu predavanja upoznali sa teorijskim osnovama, primjenom i mogućnostima snimanja s micro CT, MRI i bioluminiscencijom. Nakon toga, u Laboratoriju za regenerativnu neuroznanost Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu polaznici su se mogli i praktično upoznati s načinom rada uređaja za snimanje laboratorijskih životinja magnetskom rezonancijom uređajem Bruker BioSpec 70/20 USR, te uređajem za pretkliničko optičko snimanje Perkin Elmer IVIS Spectrum. Optičkim snimanjem moguće je snimanje bioluminiscencije, fluorescencije i Čerenkove luminiscencije. Polaznicima radionice također su bili pokazani način i mogućnosti primjene micro CT koji se primarno koristi za snimanje koštanog sustava životinja, ali se može i kombinirati i s drugim načinima snimanja pa čak i mekih tkiva. Teorijsku i praktičnu primjenu ovih uređaja prikazali su prof. dr. sc. Srećko Gajović, dr. sc. Igor Erjavec i dr. sc. Siniša Škokić.

Slika 1. MRI i njegova primjena – dr.sc. Siniša Škokić
Slika 2. SkyScan 1076 mikro CT – dr.sc. Igor Erjavec
Slika 3. µPET – Vladimir Farkaš, dr.vet.med.
Slika 4. konfokalni endomikroskop – gosp. Igor Valerián

Drugog dana radionice na Institutu Ruđer Bošković najprije su održana predavanja o terorijskoj osnovi i praktičnoj primjeni PET-a, o in vivo oslikavanju na staničnoj razini te o fotoakustičnom i mikroultrazvučnom oslikavanju, a zatim su u Zavodu za eksperimentalnu fiziku Instituta Ruđer Bošković sudionici radionice upoznati s principima, primjenom i načinom rada na PET uređaju za male životinje (tzv. micro PET), Raytest ClearPET tj. u korištenju radioizotopa u in vivo oslikavanju. Teorijsku i praktičnu primjenu ovog uređaja prezentirali su Vladimir Farkaš, dr. vet. med., Robert Bagarić, dipl. ing. i prof. dr. sc. Alfred Švarc. U praktičnom dijelu radionice sudionicima je također prezentiran program tvrtke Accela. U okviru toga prikazan je rad konfokalnog endomikroskopa (CellVizio Dual Band), te njegova mogućnosti i praktična primjena u istraživanjima. Teorijsku i praktičnu primjenu tog uređaja prezentirali su gosp. Miroslav Vecheta, Igor Valerián i Milan Kopeček.

Organizacijski odbor radionice činili su Sofia Ana Blažević, Julija Erhardt, Igor Erjavec, Vladimir Farkaš, Srećko Gajović, Nataša Jovanov Milošević, Maja Lang Balija, Blanka Smolić, Siniša Škokić i Dubravka Švob Štrac. Službeni jezik bio je hrvatski i engleski jezik. Radionicu je uspješno završio 31 polaznik. Radionici su prisustvovali i sudionici iz Slovenije i Srbije, tako da možemo reći da je imala i međunarodni karakter. Još jedan pokazatelj kvalitete radionice bile su i ocjene i pohvale koje su polaznici uputili preko anonimne online ankete, kao i mnogobrojni vanjski upiti (Grčka, Njemačka) o mogućnosti ponavljanja ove iste radionice.

Hrvatska veterinarska komora doktorima veterinarske medicine sudionicima navedenog stručnog skupa, vrednovala je stručno usavršavanje sa 4 boda. Povjerenstvo za medicinsku izobrazbu liječnika Hrvatske Liječničke komore kategoriziralo je i vrednovalo stručni skup s 18 bodova za aktivno sudjelovanje i 13 bodova za pasivno sudjelovanje. Radionica je imala i preporuku Ministarstva poljoprivrede (Odjela za dobrobit životinja).

Galerija slika

Popratni materijali