Zaštita životinja

Zahvaljujući boljem razumijevanju sposobnosti životinja da trpe bol, patnju i tjeskobu, u novije vrijeme došlo je  do velikih promjena  u načinu postupanja s  životinjama u pokusu, te je zaštita pokusnih životinja danas na visokoj razini. Ne samo što se sve se više pažnje ulaže u smještaj i njegu životinja unutar uzgojnih nastambi, već se sve više se razmišlja o zamjeni pokusnih životinja drugim oblicima testiranja …