Znanost

Istraživanja na životinjama su značajno doprinijela napretku bioloških znanosti, medicine i veterine. Laboratorijske životinje najčešće se koriste za biomedicinska istraživanja, zatim testiranja sigurnosti proizvoda, dok se nešto manji, ali još uvijek značajan broj životinja koristi i u edukaciji.

Proučavanje životinja i eksperimentiranje na životinjama je doprinijelo razumijevanju biologije i fiziologije, što je rezultiralo boljim razumijevanjem zdravlja, bolesti i liječenja, kako ljudi, tako i životinja. Istraživanja i dostignuća iz područja fiziologije i medicine, koja su rezultirala Nobelovim nagradama, u velikoj većini su ostvarena eksperimentirajući na životinjama.