Alternativne Tehnike

Pojam “alternative” je skovao istaknuti fiziolog David Smyth u svojoj knjizi iz 1978. godine „Alternative pokusima na životinjama“ (eng. Alternatives to Animal Experiments). Taj pojam se koristi za opisivanje bilo kakve promjene uobičajenih znanstvenih postupaka koji će dovesti do zamjene životinja u pokusu, smanjenja broja korištenih životinja ili usavršavanja tehnika kojima se smanjuje bol i patnja životinja. Dakle, Smyth-ov pojam “alternativa” je sinonim za „3R načelo“ Russell-a i Burch-a koji se danas i najčešće koristi …