Radionica “Primjena 3R pristupa u radu s laboratorijskim životinjama”

Izvještaj s radionice

U organizaciji Hrvatskog društva za znanost o laboratorijskim životinjama (CroLASA) i uz suorganizaciju Hrvatskog instituta za istraživanje mozga (HIIM) Medicinskog fakulteta u Zagrebu, a uz preporuku Ministarstva poljoprivrede, Uprave za veterinarstvo i sigurnost hrane, 22. i 23. listopada 2015. na Hrvatskom institutu za istraživanje mozga (HIIM), Šalata 12, Zagreb održana je prva radionica CroLASA pod nazivom “Primjena 3R pristupa u radu s laboratorijskim životinjama”.

Sama radionica bila je zamišljena kao edukacijska nadogradnja zakonom propisanog Tečaja za osposobljavanje osoba koje rade s pokusnim životinjama, te je namijenjena posebice mladim istraživačima koji u svom budućem radu planiraju rad s laboratorijskim životinjama.

Zakon o zaštiti životinja usklađen je sa suvremenim spoznajama i preporukama koje se odnose na rad sa pokusnim životinjama, te se sve više pažnje posvećuje etičkim postupcima u skladu s tzv. 3R načelom, te je njihovo provođenje i pridržavanje propisano različitim međunarodnim deklaracijama (EU Direktiva 2010/63 EU), uključujući i naš Zakon o zaštiti životinja. Pristup 3R predstavlja skup načela zamjene korištenja pokusnih životinja metodama koje ne zahtijevaju njihovu primjenu (eng. replacement-zamjena), primjenu što manjeg broja pokusnih životinja (eng. reduction-smanjenje), poboljšavanje uvjeta uzgoja, smještaja i skrbi pokusnih životinja, te poboljšanje metoda provođenja pokusa (eng. refinement –poboljšanje).

Radionica je svojim programom ponudila teme iz hrvatskog i europskog zakonodavstva i primjene 3R načela u zemljama članicama EU, etike u biomedicinskim istraživanjima, zamjene pokusnih životinja in vitro metodama (kulture stanica i tkiva) ili filogenetski nižim vrstama (upotreba vinske mušice i ribice zebrice u istraživanjima), primjene zamjenskih metoda u nastavi (virtualni pokusi iz farmakologije, upotreba lutke štakora za praktično vježbanje medicinskih zahvata u nastavne svrhe), metoda rutinskog rukovanja i gospodarenja u nastambi za pokusne životinje u svrhu smanjenja  stresa životinjama, prepoznavanja i izbjegavanjai bol i patnje životinja. Svojim temama radionica je obuhvatila sva tri preporučena načela kako kroz teorijsku podlogu, ali i kroz praktične vježbe koje su uključivale mrežno pretraživanje za alternativnim metodama, kao i primjenu statističkih metoda u svrhu smanjenja broja životinja u pokusu.

Organizacijski odbor radionice činili su Sofia Ana Blažević, Nataša Jovanov-Milošević, Julija Erhardt, Maja Lang Balija, Blanka Smolić i Dubravka Švob Štrac. Službeni jezik bio je hrvatski jezik. Donator radionice bila je tvrtka Miran dol d.o.o.

Hrvatska veterinarska komora doktorima veterinarske medicine sudionicima navedenog stručnog skupa, vrednovala je stručno usavršavanje sa 4 boda, dok je Povjerenstvo za medicinsku izobrazbu liječnika Hrvatske Liječničke komore kategoriziralo i vrednovalo stručni skup sa 9 bodova za aktivno sudjelovanje i 7 bodova za pasivno sudjelovanje.

Radionica je u svom ugodnom okruženju donijela razmjenu mišljenja i iskustava znanstvenika i stručnjaka u području rada s laboratorijskim životinjama o interpretaciji, osuvremenjivanju i proširenju primjene 3R pristupa u skladu s aktualnim etičkim problemima u istraživanjima na životinjama.

Organizatori se zahvaljuju svim predavačima i polaznicima radionice na aktivnoj suradnji tijekom radionice. Ovo je samo jedna u nizu planiranih radionica za dodatnu edukaciju osoba koji rade s laboratorijskim životinjama. Naime, Hrvatsko društvo za znanost o laboratorijskim životinjama u svojoj budućnosti planira organizaciju radionica s drugim temama i područja rada na pokusnim životinjama. Nadamo se da će i druge radionice biti jednako uspješne kao i ova.

Galerija slika

Materijali s radionice

Popratni materijali