Pokusne životinje u znanstvenim istraživanjima 2018

Izvještaj

3. znanstveno-stručni simpozij CROLASA-e i 2. zajednički skup CroLASA-e i SLAS-a s međunarodnim sudjelovanjem

Pokusne životinje u znanstvenim istraživanjima

Pripremila: Dr. sc. Dubravka Švob Štrac

U organizaciji Hrvatskog društva za znanost o laboratorijskim životinjama (CroLASA) i u suradnji sa Slovenskim društvom za laboratorijske živali (SLAS), 25. i 26. listopada 2018. godine u Dvorani Matice hrvatske na Strossmayerovom trgu 4 u Zagrebu održan je Treći znanstveno–stručni simpozij CroLASA-e i 2. zajednički skup CroLASA-e i SLAS-a s međunarodnim sudjelovanjem pod nazivom «Pokusne životinje u znanstvenim istraživanjima».

Organizacijski odbor Simpozija činili su Sofia Blažević, Julija Erhardt, Vladimir Farkaš, Damjan Franjević, Maja Lang Balija, Maja Lazarus, Andreja Prevendar Crnić, Blanka Smolić, i Dubravka Švob Štrac. Znanstveni odbor Simpozija sačinjavali su Srećko Gajović, Andrea Gudan Kurilj, Marija Heffer, Dubravka Hranilović, Nataša Jovanov Milošević, Simona Kranjc, Valentina Kubale Dvojmoč, Nada Oršolić, Martina Perše, Tatjana Pirman, Bojan Polić, Damir Sapunar, te Ranko Stojković. Službeni jezici Simpozija bili su hrvatski i engleski jezik.

Simpozij je otvorila 25. listopada 2018. godine predsjednica CroLASA-e dr. sc. Julija Erhardt, zahvalila se organizacijskom i znanstvenom odboru kao i svim prisutnim sudionicima skupa, te napomenula da se ovaj skup održava na 40. obljetnicu postojanja FELASA-e. Dr. sc. Julija Erhardt ukratko je predstavila dosadašnji rad i način djelovanje FELASA. Okupljene je potom pozvala i predsjednica SLAS-a dr. sc. Martina Perše, koja je izrazila zadovoljstvo načinom suradnje naših dvaju društava.

Službeni program započeo je sekcijom u kojoj su dominirala predavanja o novim animalnim modelima i načinima njihovog korištenja u biomedicinskim istraživanjima. Sekcija je otvorena izvrsnim plenarnim predavanjem prof. dr. sc. Bojana Polića „Nova uloga starog igrača: IFNɣ posredovana komunikacija imunološkog i endokrinog sustava kod virusnih infekcija“ koje je potaklo zanimljivu raspravu o kompleksnoj uzajamnoj povezanosti virusne infekcije, imunološkog odgovora, dijabetesa i pretilosti.

Slijedilo je također zanimljivo predavanje prof. dr. sc. Srećka Gajovića pod naslovom „Multimodalno oslikavanje kao važan alat za poboljšanje pretkliničkih studija ishemijskog moždanog udara kod miša“ . U predavanju su predstavljeni najnoviji rezultati dobiveni primjenom multimodalnog pristupa koji je kombinirao bioluminiscenciju i MRI na MCAO modelu ishemijskog moždanog udara u genetski modificiranih miševa bez funkcije Tlr2 gena.

Prva sekcija završila je predavanjem dr. sc. Vladimira Farkaša „PET oslikavanje u istraživanju animalnih modela“ u kojem su ukratko opisani PET instrumentacija, osnovni principi snimanja PET-om, planiranje PET eksperimenta, obrada slike i podataka dobivenih PET-om, te primjeri primjene PET snimanja u životinjskim modelima.

Druga sekcija započela je predavanjem dr. sc. Marijane Popović Hadžija „In vivo i in vitro modeli u istraživanju šećerne bolesti“ u kojem je predavačica najprije dala kratki pregled saznanja o dijabetesu, a zatim se fokusirala na  mišje modele, s posebnim naglaskom na novu metodu za analizu urina, te preliminarne rezultate dobivene korištenjem Caco-2 stanične linije.

Slijedilo je predavanje doc. dr. sc. Kristine Pilipović „Eksperimentalni modeli traumatske ozljede mozga“ , koje je dalo pregled, te kritičku analizu trenutno najčešće korištenih modela traumatske ozljede mozga (TBI), uključujući in vivo i in vitro pristupe u eksperimentalnom istraživanju TBI. Osim toga, predavačica je prikazala novije rezultate vlastitog istraživanja na različitim TBI modelima.

U predavanju dr. sc. Simone Kranjc, iz Slovenije „Genska terapija u modelu animalnih tumora“ mogli smo čuti o efikasnim metodama unosa genetskog materijala bez primjene virusa, posebice o elektroporaciji i imunološkim aspektima prilikom terapije animalnih solidnih tumora.

Dr. sc. Željka Večerić Haler održala je predavanje pod nazivom „Terapija matičnim stanicama u životinjskom modelu ozljede bubrega – pretklinička obećanja i izazovi za transplantaciju“. U okviru predavanja predavačica je kritički sumirala rezultate transplantacije mezenhimalnih matičnih stanica u životinjskim modelima ozljede bubrega, istaknula najnovije dokaze iz kliničkih ispitivanja u tijeku i izrazila zabrinutost temeljenu na iskustvu vezano za translaciju rezultata transplantacije MSC-a sa životinjskih modela u kliničku terapiju zatajenja bubrega.

Posljednje predavanje u drugoj sekciji održao je prof. dr. sc. Domoagoj Đikić. U okviru njegovog predavanja „Metabolički sindrom, lipidna fiziologija – animalni i alternativni modeli“ predstavljeni su najčešće životinjski modeli (prehrambeni, genetski, epigenetski) korišteni u istraživanjima metaboličkog sindroma i lipidne fiziologije te  primjeri mogućih alternativnih istraživačkih modela. Prikazan je i primjer usporedbe in vivo i in vitro modela u istraživanjima sinergističkog učinka akumulacije kolesterola i oksidativnog stresa u neurodegenerativnim bolestima.

 

Treća sekcija započela je uvodnim riječima gosp. Hrvoja Komca, direktora MMK trgovine koja je bila zlatni sponzor Simpozija, nakon čega je gosp. Carlo Demalde, predstavnik tvrtke Tecniplast & IWT održao predavanje pod naslovom „Napredna rješenja za nastambe laboratorijskih životinja“ na kojem je predstavio najnovije proizvode za uzgoj i držanje laboratorijskih životinja. Slijedilo je predavanje dr. sc. Igora Slivca „3R – Tehnologija životinjskih stanica – dosezi i izazovi“ u kojem smo mogli čuti o 3 glavna stanična modela, uspostavljena kao 2D ili 3D kultura stanica, a koja su široko primijenjena i u istraživanju i tehnologiji: primarne stanice, imortalizirane stanične linije i matične stanice.

 

Još jedno predavanje u sekciji posvećenoj 3R pristupu bilo je predavanje „Primjer 3R pristupa na modelu D. melanogaster: ispitivanje neurogenetike ovisnosti o psihostimulansima“ koje je održala prof. dr. sc. Rozi Andretić Waldovski. Predavačica je dala prikaz uporabe D. melanogaster u istraživanjima koja imaju za cilj definirati neurogenetske mehanizme koji su temelj razvoja ovisnosti o psihostimulansima, kokainu i metamfetaminu. Također je pokazala kako su studije usmjerene na određivanje kako geni utječu na promjenu ponašanja nakon izlaganja psihostimulansa kod D. melanogaster dobar primjer kako primjena principa 3R ne ograničava tipove ili ishode studija koji doprinose razumijevanju složenih poremećaja ponašanja u ljudi.

 

Nakon sekcije posvećene 3R pristupu slijedila je poster sekcija na kojoj je su u okviru 16 postera kratko predstavljeni najnoviji rezultati istraživanja koja su uključivala laboratorijske životinje.

U posljednjoj sekciji prvog dana Simpozija mogli smo čuti predavanje dr. sc. Martine Perše pod naslovom „Standardi u znanstvenim istraživanjima“ Predavanje je saželo recentnu literaturu o temi i istaknulo standarde u istraživanjima na životinjama s ciljem obraćanja pažnje na načelo 3R, kao i na čimbenike koji utječu na ponovljivost studija i transparentnost izvješćivanja u skladu s ARRIVE smjernicom ili zlatnim standardnim popisom za objavljivanje.

Nakon toga, predavanje pod naslovom „Odabrani primjeri spontane patologije i patologije starenja kod GEMs, NSG i NOD miševa“ održala je prof. dr. sc. Andrea Gudane Kurilj- U predavanju su prikazani primjeri očekivanih fenotipova patologije, kao i uzroka ili čimbenika smrti životinja posebno za sojeve kao što su C57BL/6, 129 i FVB/N zbog njihove aktualne relevantnosti i sveprisutnosti u pozadini genetski modificiranih miševa. Također su prikazani primjeri spontanih infekcija, spontanih post-transplantacijskih poremećaja i patologije starenja za NSG i NOD miševe koji se smatraju za „zlatni standard“ domaćina za ksenotransplantacijske pokuse.

Slijedilo je predavanje gosp. Petera Hepburna iz tvrtke Animal Care Systems pod naslovom „Unapređenje standarda u držanju laboratorijskih životinja na primjeru glodavaca“. Prvi dan Simpozija završio je dodjelom nagrade za najbolju postersku prezentaciju koju je tročlano povjerenstvo dodijelilo Sari Trsnki za postersku prezentaciju „A non-invasive rat model of perinatal hypoxic brain lesion“, te ugodnim druženjem uz glazbu, vino i sir.

Drugi dan Simpozija započeo je predavanjem prof. dr. sc. Dore Zelene iz Mađarske „Opto- i farmakogenetski pristupi u animalnim modelima“. U okviru predavanja sažete su kritične točke koje se odnose na opto- i farmakogenetsku manipulaciju specifičnog područja mozga kod mutiranih miševa. Predavanje je naglasilo da su potrebni detaljni preliminarni pokusi i brojne kontrolne skupine kako bi se izabrao najbolji vektor i protokol i osiguralo da mutirane životinje nemaju specifičan fenotip, koji može utjecati na ispitivano ponašanje.

Zatim je mr. sc. Branka Buković Šošić iz Ministarstva poljoprivrede održala predavanje pod naslovom „Retroaktivna procjena pokusa“, u kojem je objasnila zašto je retroaktivna procjena pokusa važna za dobrobit životinja, etiku, kvalitetu znanosti i upravljanje projektima.

Dr. sc. Daša Ševeljević Jaran u predavanju „Razvrstavanje pokusa po bolnosti“ naglasila je kako se klasifikacija težine pokusa koristi za klasificiranje štetnih posljedica na životinje korištene u znanstvene svrhe, pri čemu je potrebno razmotriti: što se radi s životinjom, s kojim učinkom, koliko patnje može uzrokovati i koja poboljšanja mogu biti uključena.

Posljednje predavanje u ovoj sekciji održala je dr. sc. Tatjana Priman pod nazivom „Utjecaj različitih načina rukovanja na razvoj anksioznosti kod laboratorijskih miševa“. U svom predavanju predavačica je pokazala kako korištenje novih alternativnih metoda rukovanja primjenom tunela i otvorenih ruku može smanjiti tjeskobu, stres i nelagodu kod laboratorijskih miševa.

U sljedećoj sekciji prvo predavanje je nosilo naziv „Uloga optineurina u amiotrofičnoj lateralnoj sklerozi“, a održala ga je doc. dr. sc. Ivana Munitić. Rezultati prikazani u predavanju otvaraju mogućnost da poremećaj optineurin/ BK1-posredovane IFN-ß osi dovodi do imunološkog zatajenja, što može predisponirati neuro-degeneraciji, odnosno amiotrofičnoj lateralnoj sklerozi.

Zatim je Kaja Blagotinšek Cokan održala predavanje „Modeli transgeničnih miševa i alternativni pristup za proučavanje bezalkoholne bolesti masnih i hepatocelularnog karcinoma“ u kojem je predstavila sistemski pristup u istraživanju ovih bolesti s posebnim naglaskom na transgenične miševe, izolirane hepatocite i dizajniranu imortaliziranu staničnu liniju hepatocita.

Posljednje predavanje na Simpoziju održao je Milan Kopeček iz tvrtke FUJIFILM VisualSonics, Inc pod naslovom „Photoacoustic and Microultrasound Imaging in preclinical research with the Vevo LAZR System: Principles and Applications“ u kojem je predstavio najnovija tehnička dostignuća iz područja in vivo biološkog oslikavanja.

Nakon toga Simpozij je službeno zatvorila predsjednica CroLASA-e dr. sc. Julija Erhardt pri čemu se posebno  zahvalila i sponzorima Simpozija: tvrtkama MMK trgovina, Techniplast, KFTechnology, Idexx, Charles River, Animal Care Systems, Bia, Dechra i FUJIFILM VisualSonics, te je najavila edukacijsku radionicu „Workshop on the severity classification and reportig under EU directive 2010/63/EU)“.

 

Radionica je organizirana uz pomoć Ministarstva poljoprivrede, Odjela za dobrobit životinja, a vodili su je David Anderson i David Smith koji su u okviru FELASA-ine radne skupine intenzivno radili na izradi smjernica procjene težine pokusa, koje su postale i temeljni dio dizajna i provođenja pokusa, kao i dio redovitog statističkog izvješćivanja. Radionica se je sastojala od predavanja, studija slučaja i grupnog sudjelovanja, te rasprava. Radionica je bila besplatna za sudionike Simpozija te za članove Nacionalnog etičkog povjerenstva za zaštitu životinja korištenih u znanstvene svrhe.

Popratni materijali

Galerija slika