Poziv na sudjelovanje na simpoziju

Opći podaci

Drage kolegice i kolege, znanstvenici i stručnjaci s područja znanosti o laboratorijskim životinjama, zadovoljstvo nam je pozvati Vas na 3. znanstveno-stručni simpozij Hrvatskog društva za znanost o laboratorijskim životinjama (CroLASA) i 2. zajednički skup CroLASA-e i Slovenskog društva za laboratorijske živali (SLAS).

Organizator

Hrvatsko društvo za znanost o laboratorijskim životinjama (CroLASA) u suradnji sa Slovenskim društvom za laboratorijske živali (SLAS)

Mjesto održavanja

Matica hrvatska, Matice hrvatske 2, 10000 Zagreb

Datum održavanja

25. i 26. listopada 2018.

Organizacijski odbor

Sofia Blažević, Julija Erhardt, Vladimir Farkaš, Damjan Franjević, Maja Lang Balija, Maja Lazarus, Blanka Smolić, Dubravka Švob Štrac

Znanstveni odbor

Srećko Gajović, Andrea Gudan Kurilj, Marija Heffer, Nataša Jovanov-Milošević, Simona Kranjc, Valentina Kubale Dvojmoč, Nada Oršolić, Martina Perše, Tatjana Pirman, Bojan Polić, Damir Sapunar, Ranko Stojković, Dubravka Hranilović

Službeni jezici

Hrvatski i engleski jezik

 

Program

Organizator zadržava pravo izmjene programa

 

VrijemeTemaAutor
Prvi dan (25. listopada 2018.)
8:30 - 9:00Registracija
9:00 - 9:15Otvaranje simpozija
9:15 - 10:00Učinak virusnih infekcija na razvoj inzulinske rezistencije i dijabetesa melitusa tipa II i debljiniBojan Polić
10:00 - 10:20Animalni model – In vivo istraživanja šećerne bolestiMarijana Popović Hadžija
10:20 - 10:40Eksperimentalni animalni modeli traumatske ozljede mozgaGordana Župan
10:40 - 11:00Genska terapija u modelu animalnih tumoraSimona Kranjc
11:00 - 11:15Pauza za kavu
11:15 - 11:35Terapija matičnim stanicama u modelu ozljede bubregaŽeljka Večerić Haler
11:35 - 12:15Patologija pokusnih životinja Andrea Gudan
12:15 - 12:45Unapređenje standarda u držanju laboratorijskih životinja Peter Hepburn, Animal Care Systems
12:45 - 13:00Prezentacije sponzora Simpozija
13:00 - 14:00Ručak
14:00 - 15:30Poster sekcijaPrezentacije postera
15:30 - 16:153R teme –
Tehnologija životinjskih stanica – dosezi i izazovi
Igor Slivac
16:15 - 16:30Pauza za kavu
16:30 - 16:50Metabolički sindrom, lipidna fiziologija – animalni i alternativni modeli Domagoj Đikić
16:50 - 17:10Ponovljivost pokusa na životinjamaMartina Perše
17:10 - 17:30Primjer 3R pristupa na Drosophili melanogaster: ispitivanje neurogenetike ovisnosti o psihostimulansimaRozy Andretić
17:30 - 17:50Uporaba PET-a u istraživanju animalnih modelaVladimir Farkaš
18:00Kraj prvog dana
Drugi dan (26. listopada 2018.)
9:00 - 9:30Retroaktivna procjena pokusa Branka Buković Šošić
9:30 - 10:00Razvrstavanje pokusa po bolnostiDaša Ševeljević Jaran
10:00 - 10:30Pauza za kavu
10:30 - 11:00 Utjecaj različitih načina rukovanja na razvoj anksioznosti kod laboratorijskih miševa Tatjana Pirman
11:00 - 11:30Istraživanje na životinjama koje koriste pristupe sintetičke biologijeDuško Lainšček
11:30 - 12:00Uloga optineurina u ALS-uIvana Munitić
12:00 - 13:00Ručak
13:00 - 15:30Workshop on the Severity Classification anf Reporting under EU Directive 2010/63/EUDavid Smith
David Anderson
FELASA
17:30 - 18:00Dodjela diploma za najbolje posterske prezentacije
Zatvaranje Simpozija

Organizator zadržava pravo izmjene programa

Registracija i prijava

Sudjelovanje na simpoziju potvrđuje se uplatom kotizacije prema cijenama u tablici ispod, a pokriva sve stavke iz Programa (predavanja, materijale, osvježenja u stankama i ručak prvi dan Simpozija). Molimo sve sudionike da ispune osobne podatke (ime i prezime, kontak e-mail adresu) i da naznače žele li sudjelovati na Radionici. Sudjelovanje na simpoziju može biti pasivno i aktivno. Molimo aktivne sudionike da prilože i sažetak za postersko priopćenje.

Registracija i prijava

 • Rana registracija: 17. 05. – 15. 09. 2018.
 • Kasna registracija:  16. 09. – 24. 10. 2018.
 • Prijava sažetaka:  17. 05. – 15. 09. 2018.
 • Otkazivanje sudjelovanja uz povrat kotizacije: do 01. 10. 2018.

Kotizacija

 

KotizacijaRana (HRK)Kasna (HRK)
Studenti100150
Članovi CroLasa-e350450
Ne-članovi450550

Kotizacija uključuje

 1. Aktivno/pasivno sudjelovanje u znanstvenim aktivnostima i potvrdnicu o sudjelovanju (na zahtjev)
 2. Materijale simpozija (knjiga sažetaka i program kongresa)
 3. Ručak prvi dan Simpozija
 4. Osvježenja u stankama programa
 5. Prisustvovanje radionici. (Napominjemo da je broj mjesta na radionici ograničen i da će sudionici biti primani prema redu registracije do ispunjenja slobodnih mjesta)

Plaćanje kotizacije

U pravilu se plaća unaprijed, uplatom na dolje navedeni broj računa. Sva plaćanja su isključivo u kunama, plaćanje kreditnim karticama ili čekovima nije moguće. Plaćanje gotovinom moguće je i na licu mjesta, za vrijeme trajanja kongresa.

NAPOMENA: Molimo sve uplatitelje da kopiju uplate, s naznakom da je riječ o uplati kotizacije za kongres, pošalju na mail: info@crolasa.com.

Informacije o plaćanju

 • Banka: HPB, d.d.
 • Adresa: Rooseveltov trg 6, Zagreb
 • U korist: Hrvatsko društvo za znanost o laboratorijskim životinjama
 • Broj žiro-računa: IBAN: HR4623900011100319222
 • Model: HR00
 • Poziv na broj: 20183
 • Svrha: Kotizacija za Simpozij CroLASA 2018

Obrazac za prijavu

Osobni podaci

Sudjelovanje na radionici

Ukoliko želite prisustvovati radionici, molimo da odaberete kvačicu za prihvaćanje. Više informacija o radionici možete pronaći klikom na tab "O radionici".

Prijava sažetka

Tekst sažetka treba biti napisan na engleskom jeziku, stil Times New Roman, veličina slova 12pt, prored 1.15. Sažetak može sadržavati maksimalno 250 riječi. Na početku sažetka treba navesti naslov rada, imena autora, te imena i adrese institucija autora, a na kraju sažetka ključne riječi (maksimalno 6 riječi). Prihvaćeni sažetci bit će objavljeni u knjizi sažetaka.

Podaci za izdavanje računa

 

O radionici

Workshop on the Severity Classification and Reporting under EU Directive 2010/63/EU (26th October 2018)

Abstract:

The new Directive 2010/63/EU on the protection of animals used for scientific purposes entered into force in Member States on January 1st, 2013. As with the previous Directive 86/609/EEC, this Directive requires that experiments are designed to cause the least pain, suffering, distress or lasting harm to the animals used.

However, there is a new and additional requirement that all procedures are assigned a severity classification in advance of the procedure being performed. Furthermore, the actual severity experienced by each individual animal must be reported in the Statistical returns. This actual severity of any previous procedure is a key consideration in determining whether or not an animal can be re-used in further procedures.

The implementation of a severity classification process, both prospectively and retrospectively, is a big challenge in animal studies as it entails legal and ethical implications. On the other hand, it is an important and useful tool for properly evaluating research projects with regards to their prospective severity classification so as to implement the least constraining procedures (refinement), and keep the level of severity of procedures to the lowest possible. The reporting of actual severity will  help to refine similar procedures going forward and improve communication with the public by providing a more detailed picture of what animals experience during procedures.

The animal models used in the workshop will be based on commonly used laboratory species and will address the three steps described in the document of the Commission’s Expert Working Group which was endorsed by the National Competent Authorities in 2012: designing the project, monitoring it when it is performed and assessing the outcomes after it has ended.

The workshop will consist of lectures, case studies and group participation/ discussions.

The workshop is addressed to project leaders, scientists applying for project applications, veterinarians, responsible persons for animal welfare, advisors to and members of Animal Welfare Body, senior technicians, animal care staff and members of Ethical Review Boards.

The workshop will be hosted by FELASA trainers

 • David Smith, VP European Affairs for FELASA, Chair ETPLAS and Former President of FELASA and LASA (UK)
 • David Anderson , Technical Adviser to the European Commission on implementation of Directive 2010/63/EU and immediate past-president of LASA in UK.

Number of places is limited and participants will be accepted according to the order of application.

All participants will receive a Certificate of Attendance.

Attendance to the Workshop will be confirmed after the payment of Congress registration fee. Please send Your confirmation of registration fee payment at info@crolasa.com.

Sponzori

Call for Support

Dear Sir/Madame,

The Croatian Laboratory Animal Science Association (CroLASA) is organising the 3rd Congress of the CroLASA and 2nd joint CroLASA-SLAS (Society for Laboratory Animals of Slovenia) meeting which will take place 25th and 26th October 2018 at the Matica hrvatska hall in Zagreb, Croatia.

The aim of the Congress is to exchange knowledge, experience and ideas from both scientific and professional areas that involve laboratory animals or models and methods that replace them. The Scientific programme will be presented by eminent experts and young scientists from Croatia and Slovenia that use equipment and material provided by Your Company, so we see this Congress as an opportunity for you to interact with participants and promote the latest product lines of interest for the audience. For this purpose, we ensured that all session breaks and poster sessions take place within the exhibition area.

There are several opportunities for your Company to support Congress organisation either by sponsoring the congress activities, or promotion/advertising of your Company on-site and/or in our printed and e-materials. You can find details HERE.

If you should have any questions or suggestions, feel free to contact us by email at info@crolasa.com or with your application before 15th August 2018.

We are looking forward to welcoming you at the Congress.

Call for Support Download Link

Call_for_support.pdf

Naši sponzori i izlagači

Organizaciju kongresa podržali su: