Pregledni članak s analizom procjene bolnosti pokusa

Pregledni članak s analizom procjene bolnosti pokusa u kojima su životinje držane u metaboličkim kavezima, sastavljen za potrebe etičke evaluacije in vivo projektnih zahtjeva koje zaprima Nacionalno etičko povjerenstvo